Bruk og vedlikehold

  • HOLA Oval kan skjære i alle myke materialer – gips, tre, huntonitt, plast, glass ber m. m.
  • Tilpass hastigheten på sagen til materialet du sager i.
  • Unngå spiker, stein, keramiske iser etc – det ødelegger tennene i kjedet.
  • Skulle en eller ere av tennene på din HOLA Oval bli bøyd, er det bare å rette opp med tang.
  • Hold din HOLA Oval støvfri – blås den ren med trykkluft etter bruk.Ved saging i ekstra støvete miljø bør de tre skruene løsnes og plata tas av før det blåses rent (BILDE 2).
  • Stram kjedet dersom det begynner å bli slakt. Du løsner de tre skruene på verktøyets underside og gir en kvart omdreining på den bittelille settskruen mellom kjedeleddene like under håndtaket. (BILDE 3).
  • Slik skifter du senterbor: Løsne settskruen på drivtappen, ta ut boret og sett inn nytt. Bruk standard senterbor (BILDE 4).
  • Når HOLA Oval ikke er i bruk, skal den ligge tørt og skjermet for slag.
  • HOLA Oval oljes ved behov. Bruk tynn kjedeolje.