Sikkerhet

  • Ved montering på drillen, sett drillen i høyeste moment. • Vær forsiktig i det du spenner HOLA Oval fast til drillen
    pass på så håndtaket ikke “løper løpsk”.
  • Ha alltid en hånd på håndtaket når du starter drillen (BILDE 1). • Hold ngene borte fra roterende deler.
  • Bruk beskyttelsesbriller.
  • Bruk støvmaske ved saging i f. eks. gipsplater.
  • All bruk av HOLA Oval skjer på eget ansvar.